เด็ก

วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง ลดอัตราเสียชีวิตได้ดีแค่ไหน เด็กกลุ่มใดควรฉีดที่สุด

เด็ก

วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับฉีดให้เด็กในกลุ่มอายุ 6 เดือน – 4 ปี เปิดความสำคัญ ป้องกันโควิด-19 และลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีแค่ไหน

โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในเด็กเล็กจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 ตุลาคม 2565 พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเด็กอายุ 0-4 ปี จำนวน 220,593 ราย

มีอาการปอดบวมรุนแรง 1,342 ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจ 365 ราย เสียชีวิต 69 ราย
อัตราป่วยตาย 0.03%

ซึ่งพบว่ามีอัตราป่วยมากกว่าเด็กโต 1.5 เท่า และป่วยเสียชีวิตมากกว่าเด็กโต 3 เท่า

สำหรับ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง นพ.ธเรศ กล่าวว่า สธ. ได้จัดทำแนวทางการฉีดสำหรับเด็กในกลุ่มอายุ 6 เดือน – 4 ปี โดยคำแนะนำได้พิจารณาจากคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และคำแนะนำภายใต้การขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก

ประกอบกับพบเด็กเล็กที่มีภาวะ Mis C หรือ Long Covid ที่มีอาการรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น จึงควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงในกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็ก แนะนำให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมอบรมแนวทางการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ และได้จัดสรรวัคซีนลงทุกพื้นที่แล้ว โดยให้จังหวัดเป็นผู้กำหนดจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอสนับสนุน ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับบริการที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สามารถรับพร้อมกับวัคซีนอื่นๆในวันเดียวกันได้หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ โดยเริ่มรณรงค์ฉีดในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic) พร้อมกันกับวัคซีนพื้นฐานตัวอื่น และขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดพื้นที่บริการฉีดเป็นการเฉพาะสำหรับเด็กวัยนี้โดยเร็ว เพื่อให้เด็กจะได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นพร้อมกันก่อนจะเข้าฤดูหนาวที่อาจจะพบการระบาดครั้งใหม่

อัพเดทข่าวเด็ก มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : ดีเดย์ สหรัฐฯ นำร่องฉีดวัคซีนโควิดให้ทารกและเด็กเล็กแล้ว